Místo

Habří

Projekt

2016

Fáze projektu

Studie, DUR, DSP

Popis projektu

Rodinný dům se nachází v západní části obce Habří. Jedná se o složitý jihovýchodně svažitý pozemek. Zadáním bylo navrhnout přízemní rodinný dům, který by respektoval stávající zástavbu v obci Habří a zároveň co nejvíce využil pozitiva impozantních výhledů na okolní krajinu. Jednotlivé základní hmoty domu jsou různě výškově osazeny, tak že dům přirozeně stoupá a graduje s terénem. Dům se tak stane přirozenou součástí stávající zástavby s tradiční vesnickou architekturou a zároveň přinášel otisk soudobých trendů ve stavitelství.