Místo

Malonty

Projekt

2017

Fáze projektu

Studie, územní souhlas a ohlášení stavby, projekt na dotace NZÚ

Popis projektu

Rodinný dům je navržen v obci Malonty u Kaplice v lokalitě se smíšenou zástavbou. Dům je umístěn v nejnižší části mírně svažitého pozemku. Jedná se o tři vzájemně propojené hmoty. Střechy dominantních ploch jsou navrženy sedlové s krytinou cihlové barvy. Nižší propojovací hmota garáže je zastřešena plochou střechou. Obytná část objektu je navržena v pasivním standartu.