Místo

Pořešín

Projekt

2017

Fáze projektu

Studie, územní souhlas a ohlášení stavby

Popis projektu

Předmětem zadaní pro řešení návrhu byla náhrada obytné části vesnické usedlosti, které již nevyhovovala parametrům a komfortu současných staveb. Místo stávajícího obytného domu jsme navrhli dvoupodlažní rodinný dům, který charakterem navazuje na původní zástavbu. Dům jsme doplnili o dominantní zápraží s dřevěnou treláží ve dvorní části a o výrazný vikýř směrem k uliční straně. Dolní navazující část stodoly jsme zachovali a upravili pro další využití.