Místo

Urbaneč

Projekt

2015

Fáze projektu

Studie, územní řízení a stavební povolení, projekt na dotace NZÚ

Popis projektu

Rodinný dům na svažitém pozemku je navržen a pojednán v moderním duchu s tradičními prvky vesnických staveb. Cílem navrženého domu bylo co nejvíce se přiblížit tvarem a charakterem stávající zástavby obce Urbaneč s velmi cenným tradičním vesnickým rázem. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s půdorysem ve tvaru kříže. Hlavní hmota domu je zastřešena sedlovou střechou s dominantními štíty kolmo k přístupové komunikaci.