B-ARCH s.r.o.
Nám. Přemysla Otakara II 114/30
370 01 České Budějovice
info@b-arch.cz

Ing.arch. Petr Zifčák
Autorizovaný architekt ČKA 04 368
petr@b-arch.cz
776 281 257

Ing. Ondřej Štumpour
Autorizovaný inženýr ČKAIT 0102340
ondrej@b-arch.cz
606 837 463